1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ซึ่งโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสาววิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน, นายสุรศิริ อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง, นายมานะ สำเภา รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับนางสาวอรทัย ประจง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ ซึ่งได้โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดศรีสะเกษ โดยจะมาปฏิบัติหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองวิชาการและแผนงาน โดยมีนายไพบูลย์ สะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน และเพื่อนพนักงานมาร่วมส่งนางสาวอรทัย ประจง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ ในการเริ่มต้นสถานที่ทำงานใหม่ในครั้ง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองวิชาการและแผนงาน

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting