1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีมอบเงินสงเคราะห์และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมามอบเงินสงเคราะห์และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ในชุมชนเกตุแก้ว เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล , นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนายมานะ สำเภา รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ให้การต้อนรับ และร่วมเป็นสักขีพยาน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการและสังคม

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting