1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการทำหมันสุนัข-แมวในเขตเทศบาล ประจำปี 2563 ฟรี!

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 8.00 น. ที่หอประชุมประชาวาริน งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมวฟรี! โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบที่มีสุนัขและแมวเพศเมีย นำสุนัขและแมวมารับบริการทำหมันได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ และยังเป็นการป้องกันโรคที่มากับสุนัขและแมวอย่างโรคพิษสุนัขบ้าด้วย ซึ่งประชาชนก็ได้ให้ความสนใจนำสุนัขและแมว มาเข้ารับการทำหมันกันเป็นจำนวนมากจนเกินกว่าจำนวนที่ได้กำหนดไว้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองสาธารณสุขฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting