1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อวยพรนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 11 ธันวาคม

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน และพนักเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา เข้าอวยพรนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 11 ธันวาคม โดยนางสุวิมล ศรีสถาน ได้เป็นตัวแทนกล่าวอวยพรและมอบกระเช้าดอกไม้แก่นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  สำนักปลัดฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting