1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวสารสถานศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ รับรางวัลในกิจกรรมประกวดคลิปวิดิโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย" ระดับปฐมวัย สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดงสวางวิทยายน เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมโครงการ Road Safety for Youth สร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน
4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 จัดกิจกรรมพิธีเปิด-ปิดประชุมกองลูกเสือ และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565
6 คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน“วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 105” ประจำปีการศึกษา 2565
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2565
8 สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
9 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณ์การศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2566
10 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ให้ปกครองส่งเด็กที่อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2566
11 ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2565
12 ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทุกแห่ง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 6
13 ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทุกแห่ง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 5
14 ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 5
15 ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทุกแห่ง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 4
16 ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทุกแห่ง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 3
17 ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทุกแห่ง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2
18 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ คว้ารางวัลการประกวดโครงการกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2564 แบบออนไลน์
19 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 เปิดรัยสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
20 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting