1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ
182 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2558
183 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 "โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน"
184 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดุงานจากเทศบาลเมืองปทุมธานี
185 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 ร่วมกับทางจังหวัดอุบลราชธานี
186 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะผู้บรืหาร สมาชิกสภา และพนักงานจากเทศบาลเมืองมุกดาหาร
187 คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ศึกษาดูงานด้านกิจการสภาและนวัตกรรมที่โดดเด่นของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
188 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
189 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมให้กำลังใจนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าฯจ.อุบลราชธานี เนื่องในโอกาสโยกย้ายตำแหน่ง
190 สำนักงานกกต.อุบลราชธานีจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติแก่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
191 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน
192 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน
193 พนักงานเทศบาล และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเข้าอวยพรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558
194 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานจ้างดีเด่นและงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า 2557
195 ประมวลภาพการประกวดนางสาวอุบล ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558
196 เทศบาลเมืองวารินชำราบส่ง น้องแอ๊นท์ น.ส.นวรัตน์ สุขินทร์ เข้าร่วมการประกวดนางสาวอุบลประจำปี 2558
197 นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาล เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นใหม่พ.ศ.2558
198 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล จากเทศบาลตำบลพุกร่าง จ.สระบุรี
199 เทศบาลเมืองวารินชำราบมอบเงินสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจำปี 2558 ในงานวันรวมน้ำใจ..ให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
200 ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำหัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล เข้าอวยพรวันเกิดนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี
สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting