1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
341 เทศบาลเมือวารินชำราบให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทร์ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ
342 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมพิธีเททององค์เจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
343 คณะทำงานจากสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลฯ เข้าตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2556
344 พิธีเปิดกิจกรรมโครงการวันเทศบาล และกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2556
345 นายกเทศมนตรีนำพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน Big Cleaning Dayเนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2556
346 เทศบาลเมืองวารินฯทำพิธีบวงสรวงศาลปู่เดช เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2556
347 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2556
348 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.เสาเล้า จ.กาฬสินธุ์
349 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย จ.ชัยภูมิ
350 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 2556 กับทางจังหวัดอุบลราชธานี
351 ประชุมเตรียมรับการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
352 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพนทอง จ.กาฬสินธุ์
353 กิจกรรมงานวันเทศบาล 24 เมษายน 2554
354 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมงานราชพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2556
355 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดงานสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบปิดทองพระหัตถ์
สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting