1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองคลัง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 เทศบาลเมืองวารินชำราบเรียกผู้ประกอบการค้าขายบริเวณด้านข้างโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติเพื่อหารือแก้ไข้ปัญหา
42 ด่วน! ท้องถิ่นมีประกาศ ปรับเพิ่มเงินเดือน ตามคุณวุฒิ ย้อนหลัง 1 มกราคม 2555
43 เทศบาลเมืองวารินชำราบขอเชิญชวนเสียภาษี ประจำปี 2557
44 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
45 เรื่อง ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2557
46 ขอน้อมไว้อาัลัยแด่สมเด็จพระสังฆราช
47 ระบบเบิกจ่ายตรงของพนักงานท้องถิ่น มีผลใช้ได้แล้ว
48 พระคุณแม่
49 ผลการประกวดแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556 จังหวัดอุบลราชธานี
50 โครงการอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
51 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกสำรวจท้องที่ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
52 แจ้งข่าวดี...เบิกตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
53 5 วิธีง่ายๆ ในการเพิ่มสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านของคุณ
54 ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีอากร
55 การปฏิบัติงานส ารวจด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
56 ประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในอาคารจอดรถตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 1
57 ประชุมผู้ประกอบการค้าพืชผลการเกษตร(ภาคกลางคืน) เพื่อทำการชี้แจงแนวทางในการย้ายเข้าอาคารตลาดใหม่และการจัดแผงค้าในบริเวณโดยรอบ
58 ประชมหารือร่วมกับผู้ประกอบการรถโดยสารขนาดเล็ก เพื่อกำหนดแนวทางการจอดรถและเส้นทางการเดินรถ
59 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่องให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2556
60 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลฯ
Secured by Siteground Web Hosting