1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1021 อบรมจิตอาสาโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายโรคเรื้อรังในผู้ป่วยที่เข้าถึงบริการได้ยากในเขตศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ: วันที่หนึ่ง
1022 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมพัฒนาระบบเครือข่ายโรคเรื้อรังในผู้ป่วยที่เข้าถึงบริการได้ยากในเขตศูนย์บริการสาธารณสุข
1023 ประชุมให้ความรู้ชุมชนวัดวารินทรารามในการจัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste
1024 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นพื้นที่หรือท้องที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่6/2557
1025 กองสาธารณสุขจัดโครงการพัฒนาองค์กรเครือข่ายสุขภาพสู่ความเป็นเอกภาพ ประจำปี 2557
1026 อบรมอสม.โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน
1027 งานศูนย์บริการสาธารณสุข จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ รุ่นที่ 2
1028 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับชุมชนวัดวารินทรารามประชุมคณะทำงานโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ครั้งที่ 1
1029 กิจกรรมประกวดเล่านิทาน กล่าวสุนทรพจน์ และประกวดฟันสวยยิ้มสดใส ในงานมหกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทันตสุขภาพประจำปี 2557
1030 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในเรื่องการจัดการน้ำมันทอดซ้ำในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
1031 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนิเวศน์ จ.ร้อยเอ็ด เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ
1032 กิจกรรมการประกวดโครงงานฯ และวาดภาพระบายสีเด็กไทยทำได้ ในงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี 2557
1033 งานศูนย์บริการสาธารณสุข จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ รุ่นที่ 1
1034 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557
1035 เทศบาลเมืองวารินชำราบเร่งตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ หวั่นลมพายุพัดกิ่งไม้หักทับบ้านเรือนประชาชน
1036 ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนชุมชนเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบ 2558
1037 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการส่งเสริมการสอนเพศศึกษาในสถานศึกษา (ครูเพศวิถีศึกษา)
1038 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ วัดวารินทราราม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2557
1039 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดปลูกต้นไม้ปล่อยปลา เทิดพระเกียรติ12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557
1040 ผู้ว่าราชการจังหวัดนำชาวเมืองวารินชำราบและหน่วยงานต่างๆถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting