1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
161 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
162 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การตรวจจอประสาทตาแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน ประจำปี 2559
163 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
164 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2560
165 เทศบาลเมืองวารินชำราบประชุมหัวหน้าส่วนการงานเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
166 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำสมาชิกอสม.เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2559 "การปฐมพยาบาลทางใจ"
167 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพอสม.ประจำเดือนตุลาคม 2559 และพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
168 ประชุมติดตามความก้าวหน้าตามโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบลวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560
169 พนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนาม ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
170 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 5/2559
171 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพอสม.ประจำเดือนกันยายน 2559 และพิธีมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ยาแก่ศสม.ช.
172 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ประจำปี 2559
173 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนซากสัตว์ แก่ผู้ประกอบการชำแหละเนื้อสัตว์ชุมชนท่าบ้งมั่ง
174 กองสาธารณสุขฯประชุมสรุปผลการดำเนินงานของพนักงานภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ 2559
175 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชำราบรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พื้นที่ต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
176 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือนสิงหาคม 2559
177 งานศูนย์บริการสาธารณสุข จัดการอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559
178 คณะนิเทศโรงพยาบาลวารินชำราบติดตามผลการดำเนินงานด้านทันตสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ
179 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนสิงหาคม 2559
180 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ทำความสะอาดตลาดลดเทศบาลแห่งที่ 1 ในโครงการรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting