1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
441 การประกวดเล่านิทาน กล่าวสุนทรพจน์ และประกวดฟันสวยยิ้มสดใส ในงานมหกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทันตสุขภาพประจำปี 2556
442 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ในงานมหกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทันตสุขภาพประจำปี 2556
443 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานอสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนสิงหาคม 2556
444 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดประชุมตามโครงการพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพ พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุน
445 เริ่มแล้ว!มหกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทันตสุขภาพประจำปี 2556 และกิจกรรมการประกวดโครงงานเด็กไทยทำได้โดยเทศบาลเมืองวารินชำราบ
446 กองสาธารณสุขนำเจ้าหน้าที่ออกทำความสะอาดถนนในช่วงที่มีการปรับปรุงรางระบายน้ำ
447 ประชุมโครงการประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2556
448 ทม.วารินชำราบร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขวารินชำราบจัดมหกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ประจำปี 2556
449 อบต.กระเดียน เดินทางมาศึกษาดูงานกิจการอสม.ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
450 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ วัดประชาพิทักษ์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2556
451 มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับสสจ.อุบลฯ โรงพยาบาลในอ.วารินชำราบ สปสช.เขต 10 และศูนย์บริการสาธารณสุขทม.วารินชำราบ จัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 1
452 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดปลูกต้นไม้ปล่อยปลา เทิดพระเกียรติ12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2556
453 ผู้ว่าฯอุบลราชธานีนำประชาชนชนชาวเมืองวารินชำราบและหน่วยงานต่างๆถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
454 โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
455 สร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัด แบบ SKT 1-7
456 ประชุมจัดระเบียบรถรับจ้างสามล้อ (ซาเล้ง) ขนส่งสินค้า, รับซื้อของเก่าและรถสามล้อเร่ขายสินค้า
457 ประชุมเตรียมงานกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2556
458 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 4/2556
459 ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
460 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แมด จ.อำนาจเจริญ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานกองทุนสปสช.
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting