1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
441 สมาชิกอสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบเข้าอบรมโรงเรียนอสม.ประจำเดือนเมษายน 2557
442 สมาชิกอสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบเข้าอบรมโรงเรียนอสม.ประจำเดือนมีนาคม 2557
443 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกประชาคมชุมชนแสนสำราญและดอนงิ้วทำแผนงบประมาณเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
444 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกประชาคมชุมชนหนองกอกและแหลมทองทำแผนงบประมาณเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
445 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกประชาคมชุมชนบูรณะและเกตุแก้วจัดทำแผนงบประมาณเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
446 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกประชาคมชุมชนกุดปลาขาวและบ้านสวนวารินจัดทำแผนงบประมาณเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
447 คณะกรรมการสปสช.เมืองพัทยา ศึกษาดูงานด้านหลักประกันสุขภาพและกิจกรรมZero Waste เทศบาลเมืองวารินชำราบ
448 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกประชาคมชุมชนห้าแยกจัดทำแผนงบประมาณเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
449 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกชุมชนหนองตาโผ่นและคำน้ำแซบจัดทำแผนประชาคมงบประมาณเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
450 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดทำแผนประชาคมงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
451 อสม.และจิตอาสาเทศบาลเมืองวารินชำราบออกฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยงในชุมชนต้นแต้
452 โรงพยาบาลวารินชำราบให้ความรู้สิทธิการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมและตรวจสุขภาพแก่พนักงานจ้างเทศบาลเมืองวารินนชำราบ
453 กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมและมอบนโยบายตามโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557
454 กิจกรรมฝึกอบรมหญิงตั้งครรภ์ สมาชิกในครอบครัวและจิตอาสานมแม่ ตามโครงการสุขภาพเด็กดีเริ่มที่ครอบครัว
455 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2557
456 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประชุมพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
457 กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลค้อเหนือ จ.ยโสธร เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการชุมชนปลอดขยะของชุมชนชลประทาน
458 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกิจกรรม"ขบวนรณรงค์ 30 ปี โรงพยาบาลวารินชำราบ เครือข่ายบริการสุขภาพ"
459 องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต จ.นครศรีธรรมราช เดินทางมาศึกษาดูงานชุมชนปลอดขยะZero Wasteของชุมชนชลประทาน
460 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาจากการประกอบการของบริษัทโฮมฮับ สาขาวารินชำราบ
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting