1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
441 ทม.วารินชำราบจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายกองทุนประกันสังคมแก่พนักงานจ้าง
442 ประชุมประจำเดือนพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ เดือนมกราคม2557
443 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ประจำเดือนมกราคม 2557
444 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรม"ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง" ประจำปี 2557
445 โครงการชีวิตมีทางเลือก(Up To Me)
446 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมประกวดสุขภาพเด็กดี และหนูน้อยฟันสวย ตามโครงการสุขภาพเด็กดีเริ่มที่ครอบครัว ปีงบประมาณ 2557
447 นายกเทศมนตรีมอบนโยบายการปฏิบัติงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ2557
448 มะมา...เรามารื่นเริงในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและงานเลี้ยงขอบคุณอาสาสมัครในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2556
449 กีฬาๆเป็นยาวิเศษ เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการแข่งขันกีฬาอาสาสมัครเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี 2556
450 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557
451 การประชุมวิชาการมหกรรมการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอและการจัดการสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง เคือข่ายอำเภอวารินชำราบ ปีงบประมาณ 2556
452 ประชุมเตรียมงานโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและงานแข่งขันกีฬาอสม. ประจำปี 2556
453 ประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
454 พิธีเปิดโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557
455 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ณ วัดแสนสำราญ
456 กิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556
457 ทม.วารินชำราบจัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ประจำปี 2556
458 ประชุมหารือผู้ประกอบการในการกำหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 2
459 ประชุมคณะทำงานตามโครงการชีวิตมีทางเลือก UP TO ME
460 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2557
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting