1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
501 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดประชุมตามโครงการพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพ พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุน
502 เริ่มแล้ว!มหกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทันตสุขภาพประจำปี 2556 และกิจกรรมการประกวดโครงงานเด็กไทยทำได้โดยเทศบาลเมืองวารินชำราบ
503 กองสาธารณสุขนำเจ้าหน้าที่ออกทำความสะอาดถนนในช่วงที่มีการปรับปรุงรางระบายน้ำ
504 ประชุมโครงการประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2556
505 ทม.วารินชำราบร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขวารินชำราบจัดมหกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ประจำปี 2556
506 อบต.กระเดียน เดินทางมาศึกษาดูงานกิจการอสม.ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
507 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ วัดประชาพิทักษ์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2556
508 มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับสสจ.อุบลฯ โรงพยาบาลในอ.วารินชำราบ สปสช.เขต 10 และศูนย์บริการสาธารณสุขทม.วารินชำราบ จัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 1
509 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดปลูกต้นไม้ปล่อยปลา เทิดพระเกียรติ12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2556
510 ผู้ว่าฯอุบลราชธานีนำประชาชนชนชาวเมืองวารินชำราบและหน่วยงานต่างๆถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
511 โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
512 สร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัด แบบ SKT 1-7
513 ประชุมจัดระเบียบรถรับจ้างสามล้อ (ซาเล้ง) ขนส่งสินค้า, รับซื้อของเก่าและรถสามล้อเร่ขายสินค้า
514 ประชุมเตรียมงานกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2556
515 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 4/2556
516 ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
517 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แมด จ.อำนาจเจริญ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานกองทุนสปสช.
518 ทม.วารินชำราบจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาล ประจำปี 2556 วันที่ 2
519 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ดำเนินโครงการกำจัดเหาด้วยสมุนไพรไทย ”หมั่นสระ หมั่นสาง จะห่างเหา”
520 ทม.วารินชำราบจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาล ประจำปี 2556
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting