1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
541 ประชุมอสม.ประจำเดือนตุลาคม และพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายสุขภาพปีงบประมาณ 2557 พร้อมมอบอุปกรณ์ประจำ ศสม.ช.
542 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสสจ.อุบลราชธานีและสนง.ทรัพยากรธรรมชาติจ.อุบลราชธานี ออกทำความสะอาดฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลด
543 เทศบาลเมืองวารินชำราบประชุมเตรียมงานกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557
544 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ และทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2556
545 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำสมาชิกอสม.ร่วมงานโครงการนิทรรศการ"สร้างอนาคตไทย 2020" อุบลราชธานี
546 คณะกก.เข้าตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2555 รอบที่ 2
547 ประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ประจำเดือนกันยายน 2556
548 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 5/2556
549 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 จัดทำโครงการปิงปองจราจร 7สี แยกระดับผู้ป่วยเพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
550 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาองค์กรอสม.สู่ความเป็นเอกภาพ ประจำปี 2556
551 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมต้อนรับผู้ตรวจการณ์กระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพฯ รพ.สต.เมืองศรีไค
552 ประชุมอสม. ประจำเดือนกันยายน และอบรมโครงการชาวประชาร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออกประจำปี2556
553 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทดแทน ประจำปี 2556
554 คณะกรรมการฯ เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2556
555 เทศบาลเมืองวารินชำราบรับมอบรถเข็นคนพิการและวีลแชร์จากเหล่ากาชาดจ.อุบลราชธานี
556 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่2ดำเนินการส่งเสริมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคอตีบ-บาดทะยักแก่นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล
557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
558 อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกองสาธารณสุขฯตามโครงการพัฒนาบุคลากรใน PCUประจำปี 2556 ณ อ.โขงเจียม
559 พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรใน PCU กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556
560 การประกวดเล่านิทาน กล่าวสุนทรพจน์ และประกวดฟันสวยยิ้มสดใส ในงานมหกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทันตสุขภาพประจำปี 2556
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting