1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
541 สมาชิกอสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบเข้าอบรมโรงเรียนอสม.ประจำเดือนมีนาคม 2557
542 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกประชาคมชุมชนแสนสำราญและดอนงิ้วทำแผนงบประมาณเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
543 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกประชาคมชุมชนหนองกอกและแหลมทองทำแผนงบประมาณเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
544 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกประชาคมชุมชนบูรณะและเกตุแก้วจัดทำแผนงบประมาณเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
545 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกประชาคมชุมชนกุดปลาขาวและบ้านสวนวารินจัดทำแผนงบประมาณเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
546 คณะกรรมการสปสช.เมืองพัทยา ศึกษาดูงานด้านหลักประกันสุขภาพและกิจกรรมZero Waste เทศบาลเมืองวารินชำราบ
547 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกประชาคมชุมชนห้าแยกจัดทำแผนงบประมาณเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
548 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกชุมชนหนองตาโผ่นและคำน้ำแซบจัดทำแผนประชาคมงบประมาณเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
549 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดทำแผนประชาคมงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
550 อสม.และจิตอาสาเทศบาลเมืองวารินชำราบออกฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยงในชุมชนต้นแต้
551 โรงพยาบาลวารินชำราบให้ความรู้สิทธิการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมและตรวจสุขภาพแก่พนักงานจ้างเทศบาลเมืองวารินนชำราบ
552 กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมและมอบนโยบายตามโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557
553 กิจกรรมฝึกอบรมหญิงตั้งครรภ์ สมาชิกในครอบครัวและจิตอาสานมแม่ ตามโครงการสุขภาพเด็กดีเริ่มที่ครอบครัว
554 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2557
555 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประชุมพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
556 กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลค้อเหนือ จ.ยโสธร เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการชุมชนปลอดขยะของชุมชนชลประทาน
557 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกิจกรรม"ขบวนรณรงค์ 30 ปี โรงพยาบาลวารินชำราบ เครือข่ายบริการสุขภาพ"
558 องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต จ.นครศรีธรรมราช เดินทางมาศึกษาดูงานชุมชนปลอดขยะZero Wasteของชุมชนชลประทาน
559 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาจากการประกอบการของบริษัทโฮมฮับ สาขาวารินชำราบ
560 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมฟื้นฟูความรู้อสม.โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน

จิตอาสา อุทกภัย

กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting