1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
541 พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรใน PCU กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556
542 การประกวดเล่านิทาน กล่าวสุนทรพจน์ และประกวดฟันสวยยิ้มสดใส ในงานมหกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทันตสุขภาพประจำปี 2556
543 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ในงานมหกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทันตสุขภาพประจำปี 2556
544 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานอสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนสิงหาคม 2556
545 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดประชุมตามโครงการพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพ พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุน
546 เริ่มแล้ว!มหกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทันตสุขภาพประจำปี 2556 และกิจกรรมการประกวดโครงงานเด็กไทยทำได้โดยเทศบาลเมืองวารินชำราบ
547 กองสาธารณสุขนำเจ้าหน้าที่ออกทำความสะอาดถนนในช่วงที่มีการปรับปรุงรางระบายน้ำ
548 ประชุมโครงการประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2556
549 ทม.วารินชำราบร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขวารินชำราบจัดมหกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ประจำปี 2556
550 อบต.กระเดียน เดินทางมาศึกษาดูงานกิจการอสม.ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
551 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ วัดประชาพิทักษ์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2556
552 มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับสสจ.อุบลฯ โรงพยาบาลในอ.วารินชำราบ สปสช.เขต 10 และศูนย์บริการสาธารณสุขทม.วารินชำราบ จัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 1
553 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดปลูกต้นไม้ปล่อยปลา เทิดพระเกียรติ12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2556
554 ผู้ว่าฯอุบลราชธานีนำประชาชนชนชาวเมืองวารินชำราบและหน่วยงานต่างๆถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
555 โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
556 สร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัด แบบ SKT 1-7
557 ประชุมจัดระเบียบรถรับจ้างสามล้อ (ซาเล้ง) ขนส่งสินค้า, รับซื้อของเก่าและรถสามล้อเร่ขายสินค้า
558 ประชุมเตรียมงานกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2556
559 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 4/2556
560 ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting