1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
81 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมโครงการร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2565
82 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2565
83 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565
84 สภากาชาดไทย เดินทางมาลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้อพยพขึ้นมายังจุดพักพิงชั่วคราว
85 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยและทำเปลี่ยนใส่ท่อช่วยหายใจแก่ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
86 ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการภายในเขตเทศบาลฯ วันที่ 4
87 อบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2
88 อบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1
89 ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการภายในเขตเทศบาลฯ วันที่ 3
90 ดำเนินการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ วัดประชาพิทักษ์
91 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้บริการฉีดวัคซีนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
92 กิจกรรมคัดกรองวัณโรคกลุ่มเสี่ยง ตามโครงการพัฒนางานวัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2565
93 ออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมวแก่ประชาชน ณ วัดแสนสำราญ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
94 ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการภายในเขตเทศบาลฯ วันที่2
95 ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการและจำหน่ายเครื่องดื่ม
96 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
97 ประชุมคณะกรรมการตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในการกำหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการ/สถานประกอบการ
98 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจแนะนำสุขลักษณะสถานประกอบการในพื้นที่
99 อบรมโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ประจำปีงบประมาณ 2565
100 ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ ปลอดภัย ใส่ใจประชาชน เพื่อสร้างจิตรสำนึกสร้างวินัยให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting