1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน พ.ศ. ๒๕๖๑
2 เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ และซำระภาษี ผ่านอินเตอร์เน็ต กรณีนายจ้างยื่นแทนพนักงาน
4 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม
5 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล
6 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาล
7 เรื่อง กำนหดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนใขการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการ
8 เรื่อง กำหนดเขตเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงน้ำในกระซัง พ.ศ. 2560
9 เรื่อง การปรับปรุงแก้ใข พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒
10 เรื่อง แผนการเปิดบริการตามโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี
11 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
12 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า
13 เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
14 เรื่อง การดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
15 เรื่องประกาศเตือนภัยจากสภาวะอากาศแห้งแล้ง
16 เรื่อง แจ้งเตือนโรคระบาดในช่วงฤดูฝน
17 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ ๓
18 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัอุบลราชธานี เรื่อง ขอควมร่วมมืองดจับสัตว์น้ำในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ 16 พฤษภาคม - 15 กันยายน ของทุกปี
19 เรื่อง ยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นชั่วคราวที่ผ่านมาการตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอน และรับรองบัญชีการสอบแข่งขัน
20 ประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2560

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 56 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting