1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
22 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน
23 เรื่อง รับ(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
24 เรื่อง โครงการวิ่งเพื่อพิทักษ์ป่า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
25 เรื่อง การลดกระดาษ
26 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง
28 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานบริหารและสายงานผู้ปฎิบัติที่ว่าง
29 เรื่อง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
30 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
31 เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
32 เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ของเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
33 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๔
34 เรื่อง แจ้งโครงการส่งน้ำและบำรุงมูลล่าง
35 เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
36 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
37 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
38 เรื่อง การสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
39 เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
40 เรื่อง ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน
Secured by Siteground Web Hosting