1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
22 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
23 เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
24 เรื่อง วิ่งการกุศล"ubon family half marathon 2019 รองเท้าคู่นี้ พี่วิ่งให้น้องครั้งที่ 12 " วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ.ยงสงวนศูนย์ค้าส่ง
25 แผนการขออนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ "ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์"
26 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
27 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
28 เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
29 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
30 เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
31 เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
32 เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการค้าข้าว
33 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
34 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
35 เรื่อง ขั้นตอนกำหนดคณะกรรมการประเมินตนเอง
36 เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมันระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว
37 เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคำขวาง
38 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
39 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
40 เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักยาน "ปั่นเที่ยวป่า จิบชา สปาเท้า ชมทองหลางน้ำ"
Secured by Siteground Web Hosting