1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคำขวาง
22 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
23 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
24 เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักยาน "ปั่นเที่ยวป่า จิบชา สปาเท้า ชมทองหลางน้ำ"
25 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
26 เรื่อง การจัดส่งคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติในการจัดระเบียบและวิทยุอุปกรณ์สื่อสารสายโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
27 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง
28 เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
29 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เกณฑ์ในการสรรหารับ เวลา และสถานที่ในการ สรรหา
30 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
31 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง
32 เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
33 เรื่อง ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ภายใน ๑๕๐ วันนับตั้งแต่ตำแหน่งว่าง
34 เรื่อง กิจกรรมศึกษาดูงาน การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
35 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง
36 เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
37 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพ
38 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.
39 เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
40 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
Secured by Siteground Web Hosting