1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
22 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
23 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
24 เรื่อง การสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
25 เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
26 เรื่อง ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน
27 เรื่อง โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
28 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
29 เรื่อง พายุดีเปรสชั่น บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
30 เรื่อง แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (local performance assessment :LPA) ประจำปี ๒๕๖๐
31 เรื่อง ขอความร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม
32 เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
33 เรื่อง ขอส่งข้อมูลวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐
34 เรื่อง กำหนดวันส่งผลงานที่ประสบความสำเร็จและวิสัยทัศน์
35 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลไม้และการรณรงค์บริโภคผลไม้จังหวัดระยอง
36 เรื่อง แจ้งชื่อผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ประมงวารินชำราบ จำกัด
37 เรื่อง เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ประมงวารินชำราบ จำกัด
38 เรื่อง การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
39 โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตให่มา"
40 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
Secured by Siteground Web Hosting