1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
42 เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
43 เรื่อง โครงการเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
44 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำประปาและ พื้นที่ให้บริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
45 เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
46 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
47 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
48 เรื่อง ขอจัดส่งวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ หนังเล็กๆ แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา
49 เรื่อง ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (พายุ เชินศิญ)
50 เรื่อง ประการคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
51 เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
52 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน
53 เรื่อง รับ(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
54 เรื่อง โครงการวิ่งเพื่อพิทักษ์ป่า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
55 เรื่อง การลดกระดาษ
56 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
57 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง
58 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานบริหารและสายงานผู้ปฎิบัติที่ว่าง
59 เรื่อง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
60 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
Secured by Siteground Web Hosting