1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 แผนการขออนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ "ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์"
62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
63 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
64 เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
65 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
66 เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
67 เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
68 เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการค้าข้าว
69 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
70 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
71 เรื่อง ขั้นตอนกำหนดคณะกรรมการประเมินตนเอง
72 เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมันระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว
73 เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคำขวาง
74 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
75 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
76 เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักยาน "ปั่นเที่ยวป่า จิบชา สปาเท้า ชมทองหลางน้ำ"
77 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
78 เรื่อง การจัดส่งคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติในการจัดระเบียบและวิทยุอุปกรณ์สื่อสารสายโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
79 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง
80 เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

เลือกตั้งเทศบาล64


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting