1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ของเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๔
63 เรื่อง แจ้งโครงการส่งน้ำและบำรุงมูลล่าง
64 เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
65 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
66 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
67 เรื่อง การสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
68 เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
69 เรื่อง ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน
70 เรื่อง โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
71 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
72 เรื่อง พายุดีเปรสชั่น บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
73 เรื่อง แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (local performance assessment :LPA) ประจำปี ๒๕๖๐
74 เรื่อง ขอความร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม
75 เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
76 เรื่อง ขอส่งข้อมูลวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐
77 เรื่อง กำหนดวันส่งผลงานที่ประสบความสำเร็จและวิสัยทัศน์
78 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลไม้และการรณรงค์บริโภคผลไม้จังหวัดระยอง
79 เรื่อง แจ้งชื่อผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ประมงวารินชำราบ จำกัด
80 เรื่อง เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ประมงวารินชำราบ จำกัด
Secured by Siteground Web Hosting