1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
81 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
82 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
83 เรื่อง การสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
84 เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
85 เรื่อง ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน
86 เรื่อง โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
87 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
88 เรื่อง พายุดีเปรสชั่น บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
89 เรื่อง แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (local performance assessment :LPA) ประจำปี ๒๕๖๐
90 เรื่อง ขอความร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม
91 เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
92 เรื่อง ขอส่งข้อมูลวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐
93 เรื่อง กำหนดวันส่งผลงานที่ประสบความสำเร็จและวิสัยทัศน์
94 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลไม้และการรณรงค์บริโภคผลไม้จังหวัดระยอง
95 เรื่อง แจ้งชื่อผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ประมงวารินชำราบ จำกัด
96 เรื่อง เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ประมงวารินชำราบ จำกัด
97 เรื่อง การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
98 โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตให่มา"
99 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
100 เรื่อง การจ้างนักศึกษาช่วยปฎิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
Secured by Siteground Web Hosting