1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เรื่อง การสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
2 เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
3 เรื่อง ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน
4 เรื่อง โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
5 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
6 เรื่อง พายุดีเปรสชั่น บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
7 เรื่อง แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (local performance assessment :LPA) ประจำปี ๒๕๖๐
8 เรื่อง ขอความร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม
9 เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
10 เรื่อง ขอส่งข้อมูลวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐
11 เรื่อง กำหนดวันส่งผลงานที่ประสบความสำเร็จและวิสัยทัศน์
12 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลไม้และการรณรงค์บริโภคผลไม้จังหวัดระยอง
13 เรื่อง แจ้งชื่อผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ประมงวารินชำราบ จำกัด
14 เรื่อง เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ประมงวารินชำราบ จำกัด
15 เรื่อง การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
16 โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตให่มา"
17 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
18 เรื่อง การจ้างนักศึกษาช่วยปฎิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
19 เรื่อง ประกาศเตือนประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น
20 เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการ
Secured by Siteground Web Hosting