1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
2 ประกาศสำนักที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ เรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
3 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
4 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธษนี เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดอุบลราชธานี
5 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง การขอเช่าที่ดินราชพัสดุ
6 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลห้วยเรือ พ.ศ.2566
7 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง
8 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลน้ำยืน พ.ศ.2566
9 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
10 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
11 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
12 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลแสนสุข พ.ศ.2566
13 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ พ.ศ.2566
14 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม พ.ศ.2566
15 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลศรีไค
16 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลธาตุ
17 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลตาลสุม
18 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองอโยธยา พ.ศ.2566
19 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง พ.ศ.2566
20 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting