1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บูชาเหรียญเจ้าเมืองเชียงโสม
2 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๒
3 เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๔๖๒
4 เรื่อง ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
5 เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงเาร ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม
6 เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
7 เรื่อง โครงการ ตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน ราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
8 เรื่อง ประกาศห้ามเผาเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ
9 เรื่อง การลงทะเบียนขอให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
10 เรื่อง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง
11 เรื่อง การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงแซมป์ประเทศไทย
12 เรื่อง การป้องกันและแก้ใขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๑*๒๕๖๒
13 เรื่อง การประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ใขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๕๘๑ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๑
14 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ และแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ
15 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
16 เรื่อง การออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
17 เรื่อง การรณรงค์สนับสนุนผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานี
18 เรื่อง แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๖๒
19 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
20 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
Secured by Siteground Web Hosting