1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ
5 ประกาศเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
6 ขอปรับเปลี่ยนกำหนดเวลา ขึ้น - ลง ผาชะนะได อุทยานแห่งชาิตผาแต้ม
7 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด
8 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิม
9 ประกวดราคาขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์
10 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2564(ผ่านภูวงษ์ คัพ ครั้งที่ 1)
11 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง การขอเช้าที่ดินราชพัสดุ
12 กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธาารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
13 ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดที่ค้างบัญชีเกิน 5 ปี
14 รายละเอียดการจัดการแข่งรายการ แม่มูลโอเพ่น ครั้งที่ 1/2563
15 ส่งประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
16 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
17 เรื่องที่ควรรู้ COVID-19
18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
19 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
20 แนวทางปฏิบัติการขอใช้บัญชีกรณีต่างๆ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting