1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
261 ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถแทรกเตอร์ (ล้อยาง) จำนวน 1 คัน
262 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ ๒ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ
263 เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสถานีรถไฟ (เพิ่มเติม) และโครงการปรับปรุงชุมชนอยู่เย็น (ถนนสถานี) และชุมชนแสนสำราญ (ถนนเทศบาล ๖๐,๔๖,๔๔,๔๒) ตามแบบแปลนเทศบาลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
264 เรื่อง จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น (ไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง/คัน) จำนวน ๒ คัน
265 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ ด้วยระบบอิเล็กทอนิกส์
266 ตาางแสดงวงเงินงบประมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงชุมชนหนองบก (ถนนเทศบาล ๑๔ ตอนเลี่ยงเมือง)
267 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงชุมชนกุดเป่ง หมู่ ๑๖ (ซอยแยกถนนศรีสะเกษ)
268 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงชุมชนท่ากอไผ่ (ถนนเทศบาล ๗๐ ซอย ๑ )
269 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซุมชนสุขสำราญ (ซอยโพธิ์ชัยแสน)
270 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ
Secured by Siteground Web Hosting