1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
261 เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงชุมชนหาดสวนยา (ยกระดับถนนเทศบาล ๗๓ ) ตามแบบแปลนเทศบาล ด้วยวิธีสอบราคา
262 เรื่อง จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๔ คัน (ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง/คัน) ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘
263 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตีเส้นจราจร ภายในเขตเทศบาล ตามแปลนเทศบาล
264 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ ๒ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้
265 เรื่อง จัดหาหนังสือเรียนในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ)
266 เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียนในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ)
267 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น (ไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง/คัน) จำนวน 5 คัน
268 เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพซากรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน น.8545
269 ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถแทรกเตอร์ (ล้อยาง) จำนวน 1 คัน
270 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ ๒ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ
Secured by Siteground Web Hosting