1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
261 เรื่องราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(ป.1-3) ประจำปี 2558 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
262 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น (ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง) จำนวน ๔ คัน
263 เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงชุมชนหนองบก (ถนนเทศบาล ๑๔ ตอนเลี่ยงเมือง)
264 เรื่อง โครงการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงชุมชนวัดวารินทราราม (ซอยน้ำโจ้ก) ตามแบบแปลนเทศบาล
265 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนดอนงิ้ว (ก่อสร้างบันได คสล.ทางขึ้น - ลง กุดปลาขาว) ตามแบบแปลนเทศบาล ด้วยวิธีสอบราคา
266 เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงชุมชนหาดสวนยา (ยกระดับถนนเทศบาล ๗๓ ) ตามแบบแปลนเทศบาล ด้วยวิธีสอบราคา
267 เรื่อง จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๔ คัน (ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง/คัน) ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘
268 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตีเส้นจราจร ภายในเขตเทศบาล ตามแปลนเทศบาล
269 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ ๒ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้
270 เรื่อง จัดหาหนังสือเรียนในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ)
Secured by Siteground Web Hosting