1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
81 เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
82 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนหนองบก (ถนนเทศบาล ๑๔ ซอย ๔) ตามแบบแปลนเทศบาล
83 เรื่อง โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ (อาคารอนุบาล) ตามแบบแปลนเทศบาล
84 เรื่อง โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น (โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ) ตามแบบแปลนเทศบาล
85 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ๓ โรงเรียน ตามแบบแปลนเทศบาล
86 เรื่อง โครงการก่อสร้างราวกันตก อาคารเรียน ๗ ตามแบบแปลนเทศบาล (โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ)
87 เรื่อง จัดจ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตค 2187 ดังรายการต่อไปนี้
88 เรื่อง จัดซื้อ วัสดุจำนวน 3 รายการ ดังนี้
89 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ขนาด 60X40X75 เซนติเมตร จำนวน 75 ชุด จัดซื้อตาม มอก.1494-2541 และ มอก.2495-2541 งบประมาณทั้งสิ้น 120000 บาท
90 เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดการจราจร จำนวน 4 รายการ
Secured by Siteground Web Hosting