1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
81 เรื่อง โครงการปรับปรุงกองช่างสุขาภิบาล
82 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนดีงาม (ซอยแยกถนนเทศบาล ๗๓)
83 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนหนองบก (ซอยแยกถนนเทศบาล ๕๘)
84 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องอัดอากาศบรรจุอากาศเข้าเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง
85 เรื่อง โครงการทาสีอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
86 เรื่อง โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ
87 เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 ชุด
88 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมห้องดนตรีพื้นเมือง อาคารเรียน 7 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
89 เรื่อง โครงการจัดหาหนังสือเรียน ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
90 เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งป้ายบอกสถานที่ (ภายในเขตเทศบาล)
Secured by Siteground Web Hosting