1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
81 เรื่อง จ้างเหมาพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 23 พฤษจิกายน - 5 ธันวาคม 2559
82 เรื่อง จัดซือครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 18 ชุด รวม 6 รายการ ดังต่อไปนี้
83 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟสัญญาณกระพริบ) ดังนี้
84 เรื่อง จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น
85 เรื่อง โครงการปรับปรุงกองช่างสุขาภิบาล
86 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนดีงาม (ซอยแยกถนนเทศบาล ๗๓)
87 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนหนองบก (ซอยแยกถนนเทศบาล ๕๘)
88 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องอัดอากาศบรรจุอากาศเข้าเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง
89 เรื่อง โครงการทาสีอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
90 เรื่อง โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ
Secured by Siteground Web Hosting