1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 เรื่อง โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสีย (แห่งที่ 3 ) ตามแบบแปลนเทศบาล
92 จ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 10000 ชุด
93 เรื่อง จ้างเหมาพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 23 พฤษจิกายน - 5 ธันวาคม 2559
94 เรื่อง จัดซือครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 18 ชุด รวม 6 รายการ ดังต่อไปนี้
95 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟสัญญาณกระพริบ) ดังนี้
96 เรื่อง จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น
97 เรื่อง โครงการปรับปรุงกองช่างสุขาภิบาล
98 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนดีงาม (ซอยแยกถนนเทศบาล ๗๓)
99 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนหนองบก (ซอยแยกถนนเทศบาล ๕๘)
100 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องอัดอากาศบรรจุอากาศเข้าเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง
Secured by Siteground Web Hosting