1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 ชุด
92 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมห้องดนตรีพื้นเมือง อาคารเรียน 7 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
93 เรื่อง โครงการจัดหาหนังสือเรียน ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
94 เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งป้ายบอกสถานที่ (ภายในเขตเทศบาล)
95 เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณถนนเทศบาล 82
96 เรื่อง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสถานที่ราชการ
97 เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง ที่บ่อสูบน้ำเสียแห่งที่ 1 ดังรายการต่อไปนี้
98 เรื่อง โครงการทาสีอาคารพาณิชย์ ติดถนนเกษมสุข
99 เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาอาคารเรียน ๔ (ม.๑) โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
100 เรื่อง โครงการทาสีรั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
Secured by Siteground Web Hosting