1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณถนนเทศบาล 82
92 เรื่อง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสถานที่ราชการ
93 เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง ที่บ่อสูบน้ำเสียแห่งที่ 1 ดังรายการต่อไปนี้
94 เรื่อง โครงการทาสีอาคารพาณิชย์ ติดถนนเกษมสุข
95 เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาอาคารเรียน ๔ (ม.๑) โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
96 เรื่อง โครงการทาสีรั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
97 เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ
98 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 ชุด รวม 5 รายการ
99 เรื่อง โครงการปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอลโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ ทุ่งคำน้ำแซบ
100 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 คัน
Secured by Siteground Web Hosting