1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
241 ตาางแสดงวงเงินงบประมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงชุมชนหนองบก (ถนนเทศบาล ๑๔ ตอนเลี่ยงเมือง)
242 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงชุมชนกุดเป่ง หมู่ ๑๖ (ซอยแยกถนนศรีสะเกษ)
243 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงชุมชนท่ากอไผ่ (ถนนเทศบาล ๗๐ ซอย ๑ )
244 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซุมชนสุขสำราญ (ซอยโพธิ์ชัยแสน)
245 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ
246 ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา "โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลเมืองวารินชำราบ"
247 ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ (รหัส สน.ศท.ส.10) จำนวน 1 หลัง
248 ตารางราคากลางโครงการปรับปรุงชุมชนหนองกอก (ซอยแยกถนนเทศบาล 26) ตามแบบแปลนเทศบาล
249 ตารางราคากลางโครงการปรับปรุงชุมชนต้นแต้ (ซอยรักษาคุณ) ตามแบบแปลนเทศบาล
250 ตารางราคากลางโครงการซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ชุด
Secured by Siteground Web Hosting