1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
241 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก) จำนวน ๑ คัน ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล
242 เรื่อง จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๓ คัน (ไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง ตามโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗
243 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
244 เรื่อง จ้างปรับปรุงชุมชนบ้านสวนวาริน (ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย)
245 เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงชุมชนกุดเป่ง หมู่ ๖ (ถนนเทศบาล ๙๒ ถนนจันทร์วีระศักดิ์)
246 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น (ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง) จำนวน ๓ คัน ตามโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๘
247 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงชนชนกุดเป่งหมู่ ๑๖ (ระบบระบายน้ำถนนเทศบาล ๙๐)
248 เรื่อง จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๔ คัน (ไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง) ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
249 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ ๓ กุดปลาขาว
250 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงชุมชนกุดเป่ง หมู่ ๑๖ (ซอยแยกถนนศรีสะเกษ)
Secured by Siteground Web Hosting