1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
301 เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสถานีรถไฟ (เพิ่มเติม) และโครงการปรับปรุงชุมชนอยู่เย็น (ถนนสถานี) และชุมชนแสนสำราญ (ถนนเทศบาล ๖๐,๔๖,๔๔,๔๒) ตามแบบแปลนเทศบาลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
302 เรื่อง จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น (ไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง/คัน) จำนวน ๒ คัน
303 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ ด้วยระบบอิเล็กทอนิกส์
304 ตาางแสดงวงเงินงบประมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงชุมชนหนองบก (ถนนเทศบาล ๑๔ ตอนเลี่ยงเมือง)
305 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงชุมชนกุดเป่ง หมู่ ๑๖ (ซอยแยกถนนศรีสะเกษ)
306 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงชุมชนท่ากอไผ่ (ถนนเทศบาล ๗๐ ซอย ๑ )
307 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซุมชนสุขสำราญ (ซอยโพธิ์ชัยแสน)
308 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ
309 ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา "โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลเมืองวารินชำราบ"
310 ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ (รหัส สน.ศท.ส.10) จำนวน 1 หลัง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting