1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
81 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟสัญญาณกระพริบ) ดังนี้
82 เรื่อง จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น
83 เรื่อง โครงการปรับปรุงกองช่างสุขาภิบาล
84 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนดีงาม (ซอยแยกถนนเทศบาล ๗๓)
85 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนหนองบก (ซอยแยกถนนเทศบาล ๕๘)
86 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องอัดอากาศบรรจุอากาศเข้าเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง
87 เรื่อง โครงการทาสีอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
88 เรื่อง โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ
89 เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 ชุด
90 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมห้องดนตรีพื้นเมือง อาคารเรียน 7 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
Secured by Siteground Web Hosting