1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 เรื่อง โครงการจัดหาหนังสือเรียน ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
92 เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งป้ายบอกสถานที่ (ภายในเขตเทศบาล)
93 เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณถนนเทศบาล 82
94 เรื่อง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสถานที่ราชการ
95 เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง ที่บ่อสูบน้ำเสียแห่งที่ 1 ดังรายการต่อไปนี้
96 เรื่อง โครงการทาสีอาคารพาณิชย์ ติดถนนเกษมสุข
97 เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาอาคารเรียน ๔ (ม.๑) โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
98 เรื่อง โครงการทาสีรั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
99 เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ
100 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 ชุด รวม 5 รายการ
Secured by Siteground Web Hosting