1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 เรื่อง จัดซือครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 18 ชุด รวม 6 รายการ ดังต่อไปนี้
92 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟสัญญาณกระพริบ) ดังนี้
93 เรื่อง จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น
94 เรื่อง โครงการปรับปรุงกองช่างสุขาภิบาล
95 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนดีงาม (ซอยแยกถนนเทศบาล ๗๓)
96 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนหนองบก (ซอยแยกถนนเทศบาล ๕๘)
97 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องอัดอากาศบรรจุอากาศเข้าเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง
98 เรื่อง โครงการทาสีอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
99 เรื่อง โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ
100 เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 ชุด
Secured by Siteground Web Hosting