1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ1-0081 บ้านศรีไค - บ้านโพธิ์ตก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
2 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ
5 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
6 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567
7 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เป็นจุดจอดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567
8 ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย
9 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
10 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยเทศกาลบุญบั้งไฟ ปี 2567
11 การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์และสัญลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันของชาติ
12 เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567
13 มาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567
14 การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครเกาหลี ประจำปี 2567
15 การดำเนินโครงการ ธนารักษ์เอื้อราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
16 อบจ.อุบลราชธานี แจ้งข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน และบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
17 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
18 ประสานความร่วมมือในการดำเนินการเปิดเวทีสาธารณะ และเปิดบ้าน ป.ป.ท (Open House)
19 ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
20 การป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
Secured by Siteground Web Hosting