1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประชาสัมพันธ์ที่อยู่ไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ
2 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง การขอเช่าที่ดินราชพัสดุ
3 งดการจัดงานทำบุญตักบาตรงานประเพณีวันออกพรรษา ประจำปี 2564
4 ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและ LINE Application
5 ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
6 ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
7 โทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
8 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
9 องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด ขอแจ้งที่อยูไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
10 เทศบาตำบลบัวงาม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หน่วยงาน
11 เทศบาตำบลบัวงาม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หน่วยงาน
12 ขอแจ้งที่อยูไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ
13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง3ปี (พ.ศ.2564-2566)
14 ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน
15 ขอแจ้งที่อยูไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำใหญ่
16 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระตำบลปากผนังฝั่งตะวันออก อำเภอปาดผนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2564
17 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ
18 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
19 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานการศึกษา
20 การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาล

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting