1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เวทีประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2561
2 เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/เปลี่ยนแปลง
3 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การจัดเวทีประชุมประชาคมเมืองเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปีงบประมาณ 2559
Secured by Siteground Web Hosting