1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เวทีประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 กำหนดการประชุมประชาคมระดับเมือง
2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2561
3 เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/เปลี่ยนแปลง
4 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การจัดเวทีประชุมประชาคมเมืองเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปีงบประมาณ 2559

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting