1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
151 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ 83-3340, 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
152 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ ๘๓-๓๓๔๐, ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
153 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
154 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียนรถ ๘๒-๐๑๓๗ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
155 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตค ๐๑๗๕, ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
156 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องสูบน้ำเสีย ขส ๐๕๕๕๑๐๐๐๑ ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
157 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
158 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
159 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งสถานที่ พิธีเปิดตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ
160 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
161 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ดูดโคลน ทะเบียน ๘๒-๒๖๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
162 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอยทะเบียน ๘๒-๙๖๕๖ จำนวน ๒ รายการ
163 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องดื่ม แขกผู้มีเกียรติเจ้าหน้าทัี่และผู้ร่วมในพิธีเปิดตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ
164 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ตามโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
165 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไอศกรีม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ รายการ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
166 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขนมและวัสดุ เครื่องเขียนของเล่นแจกเด็ก และเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
167 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ ทะเบียน กจ ๘๔๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
168 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตรวจการณ์) จำนวน ๑ คัน
169 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๒-๙๖๕๖ จำนวน ๑ รายการ
170 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
171 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเกียรติบัตรพร้อมใส่กรอบ เพื่อมอบรางวัลแก่บุคลากรครูดีเด่น ในสังกัดเทศบาลเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในงานวันครู ประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ
172 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
173 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ รายการ
174 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตู้ควบคุมน้ำเสีย ขส.๐๕๕๕๑๐๐๐๘ ๑๐ รายการ
175 เรือ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๙ รายการ
176 เรือ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุกสิบล้อ เพื่อดำเนินการบรรทุกดินในการยกระดับถนน ชั้น ๔ ระหว่างบ่่อDและบ่อE
177 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถทะเบียน ตค ๒๑๘๖ ๒ รายการ
178 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ ตง ๔๓๒, ๖ รายการ
179 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม
180 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting