1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสพนักงานเทศบาล (ที่พักสำหรับประชาชน) โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟสัญญาณกระพริบ) จำนวน 10 ชุด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟ LED จำนวน 8 ชุด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6948 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-6172 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6950 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ ทะเบียน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-2632 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำดอกไม้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 (หน้า-หลัง) จำนวน 2,340 แผ่น โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 10,000 ชุด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียน ตค 2189 , 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมกล้องถ่ายรูปดิจิตอล Cannon หมายเลข วก 452480006 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อยืดพร้อมสกรีน จำนวน 250 ตัว ตามโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และความรุนแรง ในครอบครัว ประจำปี 2563 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting