1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ภาพพร้อมใส่กรอบหลุยส์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน กจ 3509, 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 9 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขยส่ง ทะเบียนรถ ตฆ 6395 , 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 18 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องสูบน้ำเสีย ชส 055510006 , 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถทะเบียน คต 2187 , 17 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 81-6966 , 13 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำดอกไม้พิธีเปิดโครงการฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาจ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บต 4475 , 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting