1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถน้ำ 2 หมายเลขทะเบียน (81-6570 อบ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นรถทะเบียน ตค-2187, 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมรถทะเบียน 83-4312, 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะเชื่อมยางรถทะเบียน 82-0137,83-2136 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะเชื่อมยางรถทะเบียน ตง-6395 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะเชื่อมยางรถทะเบียน ตง-6395 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะเชื่อมยางรถทะเบียน ตฆ-7964 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค 2189 , 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ผจ 882 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ป 2742 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 82-4740 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพหนะและขนส่ง (เครื่องตัดหญ้ารถเข็น) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 83-0503 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถทะเบียน ผก 3349 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์สกรีนฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting