1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถทะเบียน ตฆ-7964, 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถทะเบียน 83-4312,83-2136, 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถทะเบียน ตฒ 7964, 11 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เทศบาลเมืองวารินชำราบ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างราวกันตกอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการพัฒนาบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการพัฒนาบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องขยยายเสียง 550 วัตต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ปส 462520002 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.3 โรงเรียน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 3 โรงเรียน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดงานเพื่อจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง , 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting