1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทพป้ายไวลิร โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารโครงการประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
219 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
220 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะจาะจง
221 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
222 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถทะเบียน 40-0188 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
223 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
224 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียนรถ ตค ๐๑๗๔ , ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
225 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
226 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
227 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเติมน้ำยาแอร์ รถกระเช้าตัดต้นไม้ ทะเบียน 82-2153 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
228 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
229 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องบันทึกเสียง mp3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
230 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดืนสายระบบเครื่องเสียงชุดลำโพงฮอน์น รถยนต์กระบะประจำกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
231 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
232 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจัดจ้างซ่อมโปรเจคเตอร์ หมายเลขทะเบียน วก.463570002 ประจำหอประชุมประชาวารินฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
233 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
234 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ ตง ๔๓๒ , ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
235 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน ๕๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
236 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชขนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
237 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
238 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
239 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
240 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting