1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ผค 4983 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 81-9540 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์สกรีนฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 12 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-6571 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-6171 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟส่องสว่าง LED Floodlight จำนวน 32 โคม
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 40-0188 , 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น cm 1312mep หมายเลขครุภัณฑ์ วก 491530001 ประจำห้องกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำโครงป้ายสแตนติดรถประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน ผต 9168 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting