1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
2401 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2402 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2403 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2404 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียน ตค ๐๑๗๕ , ๑ รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
2405 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียน ตฆ ๗๙๖๔ , ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2406 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตง ๔๓๒ , ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2407 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน น ๓๒๕๗ , ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2408 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-7116 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2409 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-2632 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2410 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าตัดต้นไม้ ทะเบียน ๘๒-๒๑๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2411 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2412 เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องขูดขนหมู พร้อมอ่างลวก ทะเบียน ส.๐๘๑๔๙๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2413 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๙๖๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2414 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๗๑๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2415 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2416 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-2632 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2417 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ ทะเบียน กง. ๒๘๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2418 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ ๓ โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2419 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถทะเบียน บต 6953 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2420 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2421 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2422 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถจักยานยนต์ ทะเบียน ขยก 673 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2423 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2424 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2425 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๖๙๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2426 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๒๙๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2427 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2428 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ทดแทน) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2429 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถทะเบียน บบ 2919 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2430 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๐๑๗๕ , ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting