1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
3691 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3692 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 5 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3693 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฉาย จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3694 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำใบประกาศนียบัตร จำนวน 6 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3695 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3696 เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3697 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไมค์โครโฟน ประจำห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3698 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๓-๒๑๓๖ , ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3699 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3700 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3701 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียนรถ ตค ๐๑๗๔ , ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3702 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตู้ควมคุมเครื่องสูบน้ำเสีย ขส ๐๕๕๕๑๐๐๐๗ , ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3703 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3704 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๒๑๘๗ , ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3705 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๒๑๘๖ , ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3706 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียน ตง ๔๓๒ , ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3707 เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียน ๘๓-๓๓๔๐ , ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3708 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3709 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ ตฆ ๗๙๖๔ , ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3710 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3711 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 15 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3712 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3713 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3714 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โด๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3715 เรื่อง ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๔๐-๐๒๗๓ , ๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3716 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3717 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผ่าซากไฟฟ้า ทะเบียน ส.๐๑๘๔๙๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3718 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3719 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3720 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-4965 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting