1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
4081 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งสถานที่ พิธีเปิดตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ
4082 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4083 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ดูดโคลน ทะเบียน ๘๒-๒๖๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4084 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอยทะเบียน ๘๒-๙๖๕๖ จำนวน ๒ รายการ
4085 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องดื่ม แขกผู้มีเกียรติเจ้าหน้าทัี่และผู้ร่วมในพิธีเปิดตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ
4086 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ตามโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4087 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไอศกรีม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ รายการ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4088 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขนมและวัสดุ เครื่องเขียนของเล่นแจกเด็ก และเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4089 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ ทะเบียน กจ ๘๔๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4090 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตรวจการณ์) จำนวน ๑ คัน
4091 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๒-๙๖๕๖ จำนวน ๑ รายการ
4092 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
4093 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเกียรติบัตรพร้อมใส่กรอบ เพื่อมอบรางวัลแก่บุคลากรครูดีเด่น ในสังกัดเทศบาลเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในงานวันครู ประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ
4094 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
4095 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ รายการ
4096 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตู้ควบคุมน้ำเสีย ขส.๐๕๕๕๑๐๐๐๘ ๑๐ รายการ
4097 เรือ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๙ รายการ
4098 เรือ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุกสิบล้อ เพื่อดำเนินการบรรทุกดินในการยกระดับถนน ชั้น ๔ ระหว่างบ่่อDและบ่อE
4099 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถทะเบียน ตค ๒๑๘๖ ๒ รายการ
4100 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ ตง ๔๓๒, ๖ รายการ
4101 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม
4102 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4103 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกวด จะนวน 10 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4104 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงชุมชนต้นแต้และชุมชนวัดแสนสำราญ (ถนนเทศบาล 40 ซอยอ่างทอง),ถนนเทศบาล 29 (ซอยสกุลศรี) ,ถนนเทศบาล 2 ตามแบบแปลนเทศบาล
4105 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสีย (แห่งที่ 4) ตามแบบแปลนเทศบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4106 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสีย (แห่งที่ 3) ตามแบบแปลนเทศบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4107 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting