1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ ทะเบียน กง 6800 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 16 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ภาพพร้อมใส่กรอบหลุยส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจัดจ้างซ่อมโปรเจคเตอร์ จ้างซ่อมโปรเจคเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ วก.449590001 ประจำห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำห้องกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายจุดเสียงตามสาย ชุมชนวัดผาสุการาม โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดอะคริริคทำเนียบแบบสอดเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนรูป โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ รถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-6171 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-4427 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องสูบน้ำเสีย ชส 055510003, 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างถ่ายเอกสารทางราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดรวมตรวจเช็คเติมน้ำยาแอร์ห้องวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างถ่ายเอกสารทางราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและข่นส่ง รถกู้ภัย 2 หมายเลขทะเบียน (82-4085 อบ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting