1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์สีเหลือง จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
65 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
66 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
67 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
68 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-4965 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
69 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการ อสค.และ อสม.บัดดี้ต่างวัย ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ ๒ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
70 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร โครงการ อสค.และ อสม.บัดดี้ต่างวัย ศูนย์ บริการสาธารณสุขแห่ง ที่๒ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
71 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
72 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
73 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
74 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
75 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารคู่มือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคีฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
76 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการบริการผู้ป่วยเบื้อต้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
77 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนสำหรับเก็บเอกสาร โครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
78 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมสุุขภาพเชื่อมความสามัคคีฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
79 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโรลอัพให้ความรู้เรื่อง NCDs โครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความ สามัคคีฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
80 เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคีฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
81 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการประกวด ชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
82 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ ทะเบียน กจ ๗๓๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
83 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
84 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำดอกไม้พิธีการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
85 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายเวทีขนาดใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
86 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
87 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
88 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
89 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
90 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting