1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถน้ำ 2 หมายเลขทะเบียน (81-6570 อบ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถน้ำ 2 หมายเลขทะเบียน (81-6570 อบ) 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์สกรีนฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ทำปกพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแผนพับความรู้ สรุปภารกิจ กปน.ในการเลือกตั้ง สื่อ Mind Map ประกอบการอบรมวิทยากรการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื่อผู้บริหารท้องถิ่น ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์สกรีนฟิวเจอร์บอร์ดและป้ายไวนิล โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาจ้างทำดอกไม้ประดับพิธีเปิดโครงการฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปะยางรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-4965 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6950 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน จำนวน 1 คัน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-4965 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องขูดขนหมูพร้อมอ่างลวก ส.081490001 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องขูดขนหมูพร้อมอ่างลวก ทะเบียน ส.081490001 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อรณรงค์เลือกตั้งพร้อมสกรีนตัวอักษร โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำธงและป้ายรณรงค์การเลือกตั้งฯ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting