1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมรถน้ำ 2 ทะเบียน 81-6570 อบ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมรถน้ำ 3 ทะเบียน 83-8905 อบ ปบ 006-63-0004 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกัน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดถังดับเพลิง โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกัน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันประจำปี 2565 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2565 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำดอกไม้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ 81-6965 อบ. , 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน ผค 4983 อบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตัดหญ้า (รหัส ช 441-62-0001) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-6172,รถเก็บกิ่งไม้ 82-2632,82-4427,83-8590 และรถบรรทุกน้ำ 81-6571 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บกิ่งไม้ ทะเบียน ผค 5641 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-7116 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-6571 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-4965 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก,ยางในและรองคอยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-7116,83-6171 และรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตจ 77 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน กจ 3509 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายสติกเกอร์สกรีนฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครวงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจันทร์วีระศักดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting