1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำดอกไม้ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
65 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล โครงการมาตรฐานอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
66 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
67 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) กองทุนระบบพัฒนาหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล จำนวน ๑ุ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
68 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
69 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
70 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ) เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
71 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงชุมชนดอนงิ้ว (ถนนประชาราษฎร์๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
72 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ดูดโคลน ทะเบียน 82-2676 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
73 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-2153 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
74 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-4235 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
75 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-6171 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
76 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์เครื่องเล่น ๕ อุปกรณ์ รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
77 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะรถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น (ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง/คัน) จำนวน ๔ คัน ตามโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อกล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
78 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (หม้อแปลงไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
79 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
80 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
81 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
82 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
83 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
84 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะรถยนต์ทะเบียน นข ๔๕๐๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
85 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
86 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ ๘๓-๓๓๔๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
87 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องสูบน้ำเสีย ขส.๐๕๕๕๑๐๐๐๖ , ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
88 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเครนเพื่อยกรถแมคโคร(รถขุดตีนตะขาบ) ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
89 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
90 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting