1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโครงหลังคาสถานีฝึกกู้ภัยทางสูง อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต๊นท์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 20 หลัง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต๊นท์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 20 หลัง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต๊นท์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต๊นท์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต๊นท์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 10 หลัง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช้าเต้นท์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 40 หลัง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสำรวจลูกน้ำยุงลาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยากำจัดยุง-แมล โครงการป้องกันและคงบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 36 ขวด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายจุดเดินสายสัญญาณเสียงตามสายใหม่ และติดตั้งลำโพงฮอน์น พร้อมยูนิต ชุมชนหาดสวนสุข 1 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการพัฒนาบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด โครงการพัฒนาคุณภาพบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 22 ถังโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Secured by Siteground Web Hosting