1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมอุปกรณ์ประจำรถกู้ภัย 1 (เครื่องดูดอากาศ) หมายเลขทะเบียน (82-1990 อบ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ซื้อน้ำนาดับเพลิงพร้อมบรรจุถัง) จำนวน 24 ถัง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 7 ตัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายไมค์วิทยุโมบาย จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขทะเบียน ปบ.484500020 และ ปบ. 484580024 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถน้ำ 5 หมายเลขทะเบียน (81-6551 อบ) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมรถน้ำ 6 หมายเลขทะเบียน (81-5582 อบ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน (บร-4409 อบ) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขทะเบียน ปบ.055530018 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขทะเบียน ปบ.05530013 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมเครื่องสูปน้ำ หมายเลขทะเบียน ปบ.055530017 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขทะเบียน ปบ.055530019 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องวงจรปิด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้กู้ภัย 2 หมายเลขทะเบียน (82-4085 อบ) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาแอร์ ห้องธุการงานป้องกันฯ จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถน้ำ 2 หมายเลขทะเบียน (81-6570 อบ) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิง (ตพ.3) หมายเลขทะเบียน (น-6315 อบ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างถ่ายเอกสารทางราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมรถกระเช้าดับเพลิง หมายเลขทะเบียน (บร-4409 อบ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 10 รายการ
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว 12 รายการ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting