1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Covid-19


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังฯเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด
42 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพิ่มเติม
43 ขยายระยะเวลาใช้บังคับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
44 กำหนดมาตรการควบคุมโรคและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคิวด -19)
45 การดำเนินการตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)
46 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
47 การกำหนดมาตรการควบคุมโรคและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
48 การกำหนดมาตรการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มเติม
49 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ( 30 เมษายน 2564)
50 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมืองดออกนอกเคหสถาน
51 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การปฏิบัติตามมารตการควบคุมโรค เป็นรายพื้นที่ ( 8 หมู่บ้าน)
52 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมโรคและปิดสถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( 30 เมษายน 2564)
53 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขยายระยะเวลาใช้บังคับมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สวมหน้ากากเมื่อออกนอกเคหสถาน)
54 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว
55 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
56 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว
57 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
58 ข้อกำหนดออกมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 19)
59 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวักปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนตรปฐม
60 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting