1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
2 ขอเชิญร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในปีมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๖ รอบ
3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567
4 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมพลังไทยสร้างครอบครัย ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช
5 ประชาสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานีจะดำเนินการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอุทกภัย) ประจำปี 2567
6 แผนการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในชุมชน เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567
7 ประกาศเตือน! พายุฤดูร้อนช่วงระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567
8 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ห้ามเผาเด็ดขาด จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2567 ฉบับที่ 2/2567
9 มาตรการฉุกเฉินยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤต ประจำปี 2567
10 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ขอให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน
11 กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์ ปี 2567 เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
12 แผนปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2567
13 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกกรรมการชุมชน (แทนกรรมการที่ว่าง)
14 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่องระเบียบและหลักเกณฑ์การประชันโฉมสาวงาม เพื่อคัดเลือกเป็นเทพีสงกรานต์ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
15 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่องระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดขบวนแห่ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
16 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
17 การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฉบับเพิ่มเติม)
18 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ตามโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567
19 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร(เทศบาลเมืองวารินชำราบ) ตามโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567
20 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี 2567 ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
Secured by Siteground Web Hosting