1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ (ITA) ประจำปี 2561

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนการงานเพื่อชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

Read Article

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองวารินชำราบมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ภายในเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) แจ้งว่าได้เกิดเหตุวาตภัยภายในเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ต้อนรับคณะกรรมการบริหารแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร) พี่เลี้ยง สอจร.และคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ประจำปี2561

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนการงาน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองวารินชำราบ, สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ, มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน, โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง และรับเกียรติจากนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ มาเป็นประธานได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร) พี่เลี้ยง สอจร.และคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, ได้ให้การต้อนรับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี , นายกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี , นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ,นายกริชชัย ศิลปรายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมงานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2561เวลา 8.00 น. ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตัวแทนหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมงานพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประจำปี 2561

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 56 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting