1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมติดตามผลการดำเนินการโครงการสานพลังก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดประชุมโครงการสานพลังก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย เพื่อติดตามการดำเนินงานในการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ และสำรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาด้านการจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมโครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมโครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ และแก้ไขปัญหาในด้านปัญหาด้านความสะอาดภายในและปรับปรุงส่วนที่ชำรุดผุพังภายในตลาดสดเทศบาล1 และตลาดสดเทศบาล2

Read Article

ประชุมโครงการวิจัยเรื่อง การผลิตความรู้ร่วม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานสีเขียวเพื่อการปรับตัวและการจัดน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, ศูนย์การศึกษาการพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Brighton University ประเทศอังกฤษ ได้จัดการประชุมโครงการวิจัยเรื่องการผลิตความรู้ร่วม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานสีเขียวเพื่อการปรับตัวและการจัดน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read Article

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จังหวัดสตูล ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล และนางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จากจังหวัดสตูล

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมผู้เช่าอาคารตลาดผ้า บริเวณถนนประทุมเทพภักดี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมผู้ประกอบการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่องการจัดระเบียบภายในและโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารตลาดผ้า บริเวณถนนประทุมเทพภักดี


Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 81 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting