1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณหน้าตลาดเทศบาล 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุบการจำหน่ายสินค้าในโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC Center) ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่2

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดประชุมจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC Center)

Read Article

สัมมนาเปิดเวทีประชาคม/ประชาพิจารณ์บูรณาแผนชุมชนและเพิ่มเติมแผน 2561

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการสัมมนาเปิดเวทีประชาคม/ประชาพิจารณ์บูรณาแผนชุมชนและเพิ่มเติมแผน 2561    รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศีสถาน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ

Read Article

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาถ่าน จ.สุราษฏร์ธานี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาถ่าน จากจังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 85 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting