1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมงาน “ชื่นสุขี ศรีวนาลัย ปีใหม่และงานกาชาด 2562 จังหวัดอุบลราชธานี”

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณลานขวัญเมือง (ศาลากลางหลังเก่า) นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน และและครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมงาน “ชื่นสุขี ศรีวนาลัย ปีใหม่และงานกาชาด 2562 จังหวัดอุบลราชธานี”

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมอวยพรคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

วันที่ 28ธันวาคม 2561เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนการงาน, พนักงานเทศบาลร่วมด้วยสถานธนานุบาล, ผู้บริหารสถานศึกษา, และครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกิจกรรมพิธีอวยพรคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด 5ส Big Cleaninig Day สำนักงาน และพื้นที่ในความรับผิดชอบส่งท้ายปีเก่า 2561

วันที่ 28ธันวาคม 2561  ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบนายจีระชัยไกรกังวารนายกเทศมนตรี ได้นำรองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบทำกิจกรรมทำความสะอาด 5ส Big Cleaninig Day

Read Article

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่พนักงานจ้างดีเด่น ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2561

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่พนักงานจ้างดีเด่น ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2561เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานจ้างของเทศบาล ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมในรอบปีที่ผ่านมา

Read Article

นายกเทศมนตรีมอบนโยบายการดำเนินงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2561

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน  นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้มอบนโยบายการดำเนินงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2561 แก่หัวหน้าส่วนการงาน, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายและหลักการดำเนินงานของเทศบาล

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 83 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting