1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากมลฑลทหารบกที่22 และตัวแทนชาวบ้านในชุมชน ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ ศาลาประชุมต้นแต้

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชุมต้นแต้ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากมลฑลทหารบกที่ 22 และตัวแทนชาวบ้านในชุมชน ได้ดำเนินการทำความสะอาดเส้นทางบนท้องถนน Big Cleaning Day ตามโครงการอุบลเมืองสะอาด

Read Article

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  นำโดย นางพัชรี จิตภิรมย์ศักดิ์  รองนายกเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลในเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านน้ำเสียและออกติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2561

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน, พนักงานกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

Read Article

ประชุมเตรียมงานจัดงานกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ) เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ประจำปี 2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานีตำรวจ, ผู้แทนทหารจากมณฑลทหารบกที่22,สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี,โรงเรียนในสังกัดเทศบาล,โรงเรียนในเขตอำเภอวารินชำราบ, และผู้แทนชุมชนทั้ง 28 ชุมชน ได้ประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดงานกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ) เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

Read Article

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล , นางศิริณญา รัตนะกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จากจังหวัดนครราชสีมา

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 98 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting