1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางศิรินญา รัตนะกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนเต็ง, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลโนนเต็ง จากจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายธีระพล ขอใบกลาง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 20 ธันวาคม 2561  ณ หอประชุมประชาวาริน ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น  โดยได้เชิญกลุ่มผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุทั้ง 28 ชุมชน มาทำกิจกรรมและพบปะพูดคุยกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพ ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ


Read Article

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนธันวาคม 2561

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในเขตพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ อสม.รวมถึงเพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายสุขภาพในการดูแลประชาชนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคีระหว่างอาสาสมัครแขนงต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่2

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคีระหว่างอาสาสมัครแขนงต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นวันที่ 2 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างอาสาสมัครแขนงต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ รวมถึงยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และพลังใจในการทำงานแก่อาสาสมัครของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) อุบลราชธานี ได้นำกรวยจราจร มามอบให้เทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัวแทนคลังน้ำมันบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) อุบลราชธานี ได้นำกรวยจราจร จำนวน 60อัน มามอบให้เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 56 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting