1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลบ้านฝาง จ.ขอนแก่น ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ

 วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น นำโดยนายชัยดี รัตนปรีดา นายกเทศมนตรี ซึ่งได้นำกลุ่มผู้สูงอายุเดินทางมาศึกษาดูงาน

Read Article

คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมออกกำลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (18/1/2560)

 วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคตามนโยบายให้ข้าราชการไทยออกกำลังกาย ทุกวันพุธ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีงานวันยุทธหัตถึสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2560

 วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 8.30 น. ที่หอประชุมไพรผยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล นำตัวแทนพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีงานวันยุทธหัตถึสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2560

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี 2560

 วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 8.30 น. ที่หอประชุมไพรผยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล นำตัวแทนพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี 2560

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัยถ.ศรีสะเกษ ใกล้สถานีรถไฟ

 วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี รอลปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 16 มกราคม 2560

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 83 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting