1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ปลัดเทศบาล นำผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าอวยพรวันเกิดนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี

 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน และพนักเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา เข้าอวยพรนายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

Read Article

กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนวัดวารินทราราม

 วันที่ 11 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เข้าดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสุนัข และแมวในชุมชนวัดวารินทราราม

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมจัดนิทรรศการและรับเกียรติบัตรเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2560

 วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบมอบเงินสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจำปี 2561 รวมน้ำใจ..ให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองวารินชำราบมอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้แก่ทางจังหวัดอุบลราชธานีและเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลเข้าอวยพรนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 2560

 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  หัวหน้าส่วนการงานนำโดยน.ส.วีรวรรณ  เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ได้นำพนักงาน และลูกจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  เข้าอวยพรนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 86 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting