1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

พิธีเปิดโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2561

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีเปิดโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2561

Read Article

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว "He For She" ประจำปีงบประมาณ2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว "He For She" ประจำปีงบประมาณ 2562

Read Article

งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

Read Article

นายกเทศมนตรีให้โอวาทแก่นักกีฬาที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องทำงานคณะผู้บริหารเทศบาล คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ฝึกสอนชนิดกีฬาต่างๆ ได้นำนักกีฬาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าพบและรับฟังโอวาทจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

Read Article

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ สวนสาธารณะกุดปลาขาว กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ในประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 84 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting