1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกิจกรรมและรับรางวัลเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี นำพนักงานเทศบาลเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 กับทางจังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยจากโรงเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ,โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5) โดยได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ มาเป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตร

Read Article

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์ จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

  วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล ,นางสาววิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์ จากจังหวัดกาฬสินธุ์

Read Article

ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบลงพื้นที่สำรวจและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และสมาชิกอสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ลงพื้นที่ออกสำรวจประชากรสุนัข และฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์เลี้ยงในชุมชนแหลมทอง และชุมชนหนองบก ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในพื้นที่สีแดงของโรคพิษสุนัขบ้า ตามประกาศของกรมปศุสัตว์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2561 "พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย"

วันที่ 8 มีนาคม ประจำปี 2561 ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2561 "พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย"  เพื่อเป็นการรำลึกและเชิดชูเกียรติสตรี และผู้ทำงานด้านสตรีในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ รวมถึงกระตุ้นให้สังคม ชุมชน และบุคคลได้ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของสตรี โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 99 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting