1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 256 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561  โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรม "เทศกาลบัวบาน @ กุดปลาขาว " ประจำปี 2561 ณ สวนสาธารณะกุดปลาขาว

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ณ สวนสาธารณะกุดปลาขาว เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรม "เทศกาลบัวบาน @ กุดปลาขาว " โดยได้รับเกียรติจากนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม


Read Article

ประกาศผลภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล เทศกาลบัวบาน @ กุดปลาขาว


ประกาศผลภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล เทศกาลบัวบาน@กุดปลาขาว ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลมารับในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.    ณ ลานบัวบาน กุดปลาขาว(สถานที่จัดงานในพิธี)

Read Article

ประชุมติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ด้านธุรการ พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ร่วมกันประชุมติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมและติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Laas 2561

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 พนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย น.ส. วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล , น.ส.สุนทรี บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ด้านธุรการ ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ e-Laas


Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting