1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมผู้ประกอบกิจการค้า บริเวณตลาดผ้าและบริเวณถนนปทุมเทพภักดี ตั้งแต่แยกสถานธนานุบาลถึงแยกตัดถนนนิวาสนิถี

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมผู้ประกอบกิจการค้า บริเวณตลาดผ้าและบริเวณถนนปทุมเทพภักดี ตั้งแต่แยกสถานธนานุบาลถึงแยกตัดถนนนิวาสนิถี เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบพื้นผิวจราจร บริเวณตลาดสดเทศบาล 1 และการตีเส้นบังคับจราจร


Read Article

งานป้องกันฯ ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ประจำปี 2561

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  ได้ดำเนินการฝึกอบรมทบทวนความรู้การป้องกันอัคคีภัย แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมร่างกายให้มีความพร้อมอยู่เสมอ

Read Article

เทศบาลตำบลบัวหุ่ง จังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล , นางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบัวหุ่ง จากจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายธวัชชัย ไชยมณี นายกเทศมนตรีตำบลบัวหุ่ง ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในการจัดประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล,นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี,นางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ทั้งนี้การจัดประชุมเวทีประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีนี้

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมการจำหน่ายสินค้า บริเวณถนนเกษมสุข ด้านหน้าตลาดสดเทศบาล 1 และข้างโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

วันที่ 3 สิงหาตม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมการจำหน่ายสินค้า บริเวณถนนเกษมสุข ด้านหน้าตลาดสดเทศบาล 1 และข้างโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบพื้นผิวจราจร บริเวณตลาดสดเทศบาล 1 และการตีเส้นบังคับจราจร

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 116 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting