1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจและติดตามงานโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองช่าง

 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาอบจ.อุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามงานโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนเส้นบ้านท่าข้องเหล็ก-บ้านหาดสวนยา

Read Article

โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีมาเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป

Read Article

ประชุมคณะกรรมการประเมินชุมชนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินชุมชนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อส่งเสริมชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

Read Article

ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2565

กองการศึกษา

วันที่ 28 มิถุนายน 2565  เวลา 13.30 น. นายนิคม  ทองพิทักษ์ ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และและผู้แทนชุมชน ในฐานะคณะกรรมการ

Read Article

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


Who's Online

เรามี 257 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting