1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

สำนักปลัดฯ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่1

Read Article

โรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมกับ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด" แอสตราเซเนก้า " เข็มแรก และเข็มที่ 2 ไฟเซอร์ หรือ แอสตราเซเนก้า ให้แก่ประชาชน

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมกับ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำเจ้าหน้าที่ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด" แอสตราเซเนก้า " เข็มแรก และเข็มที่ 2 ไฟเซอร์ หรือ แอสตราเซเนก้า แก่ประชาชน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

Read Article

ลงพื้นที่สำรวจความลังเลในการฉีดวัคซีนและสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางอัจฉราพร ธนาบูรณ์ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทีมเยียวยาจิตใจ จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมลงพื้นที่สำรวจความลังเลในการฉีดวัคซีนและสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานป้องกันฯ

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำตัวแทนเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา

Read Article

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน

กองสาธารณสุขฯ

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมด้วย ชุมชนชลประทาน, ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน ได้ให้การต้อนรับ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


Who's Online

เรามี 79 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting