1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประชุมคณะกรรมการประเมินชุมชนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินชุมชนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อส่งเสริมชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

Read Article

ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2565

กองการศึกษา

วันที่ 28 มิถุนายน 2565  เวลา 13.30 น. นายนิคม  ทองพิทักษ์ ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และและผู้แทนชุมชน ในฐานะคณะกรรมการ

Read Article

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ จากจังหวัดมหาสารคาม เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยพร้อมด้วยปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ , หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ จากจังหวัดมหาสารคาม

Read Article

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานป้องกันฯ

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้นำสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พรือ อปพร. เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


Who's Online

เรามี 134 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting