1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหาร

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหาร

Read Article

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 20 ถุง มอบให้กับผู้ติดเชื้อ และครอบครัวของผู้ติดเชื้อโควิด-19

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 สำนักงานหลังประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำโดย นางมลุลี แสนใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี, นายสัมพันธ์ กุลพร สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ, นายเกียรติศักดิ์ วิจักษณกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพียเภ้า, นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ, นายอิสระ โสมโสภา ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอวารินชำราบ และผู้แทนโรงพยาบาลวารินชำราบ นำถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 20 ถุง

Read Article

นางจิราภรณ์ สุพล รับมอบโล่เกียรติคุณ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

กองสาธารณสุขฯ

 วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางจิราภรณ์ สุพล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีน"ซิโนแวค" เข็มแรก แก่ผู้ประกอบการพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีน"ซิโนแวค" เข็มแรก แก่ผู้ประกอบการพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนกลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ  60  ปีขึ้นไป,  ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค,  หญิงตั้งครรภ์  และผู้พิการ ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อสนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค โควิด-19

กองสาธารณสุขฯ

 วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการทำความสะอาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ และสนามทุ่งคำน้ำแซบ

Read Article

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


Who's Online

เรามี 109 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting