1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

โครงการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัย ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2565

งานป้องกันฯ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัย ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2565 โดยได้กำหนดจุดเกินเหตุที่ บริเวณ ภายในซอยกองทาง 12 ถนนกองทาง ชุมชนลับแล ในการนี้รถดับเพลิงของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอัคคีภัยซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

Read Article

ประชุมติดตามและมอบหมายงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565  เวลา 14.00 น. ดร.ธำรงค์ ชุมนุม รองปลัดเทศบาล  ได้ประชุมติดตามและมอบหมายงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  ตามคำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 272/2565 ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมรับการคัดเลือกประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารการจัดการที่ดี (Good Governance :GG) ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักปลัดฯ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และเครือข่าย อสมและผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่1  เข้าร่วมรับการคัดเลือกประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารการจัดการที่ดี (Good Governance :GG) ประจำปีงบประมาณ 2565

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.30 น. ณ โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี , รองนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Read Article

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


Who's Online

เรามี 151 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting