1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีเข้าประเมินศักยภาพการคลังท้องถิ่น และติดตามรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองคลัง

 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวปวิดา นาลาด นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ และคณะจากสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าตรวจประเมินศักยภาพการคลังท้องถิ่น พร้อมทั้งติดตามรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น ระดับประเทศ ประเภทเทศบาลเมือง ประจำปี 2564

งานป้องกันฯ

 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2564  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทเทศบาลเมือง เข้าร่วมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชัยนาท

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานกาชาด รวมน้ำใจให้กาชาดจังกวัดอุบลราชธานี

สำนักปลัดฯ

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองวารินชำราบมอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้แก่ทางจังหวัดอุบลราชธานีและเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

เทศบาลตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จากจังหวัดชลบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

สำนักปลัดฯ

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จากจังหวัดชลบุรี

Read Article

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


Who's Online

เรามี 476 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting