1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ทำความสะอาด ล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นยุง ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้นำพนักงานทำความสะอาด ล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นยุง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในโรงอาหาร และหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5

Read Article

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2564

งานป้องกันฯ

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. ณ หน้าอาคารสำนักงานบ่อบำบัดน้ำเสีย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการติดตั้งยางลูกระนาด ชะลอความเร็ว เพื่อชะลอความเร็วของรถ บริเวณถนนเทศบาล 6 ตัด ถนนเทศบาล 9

กองช่าง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ วงศ์ศิริ นายช่างเครื่องกลอาวุโส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ทางแยกบริเวณถนนเทศบาล 6 ตัด ถนนเทศบาล 9 เพื่อลดอุบัติเหตุ ป้องกันความรุนแรงจากการบาดเจ็บและการเสียชีวิต รวมถึงความเสียหายของทรัพย์สินจากอุบัติเหตุการจราจรในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้ บริเวณ ถนนเทศบาล 6 ตัดถนนเทศบาล 9

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ จันทร์เกษ หัวหน้าฝ่ายการโยธา , เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางแยกบริเวณถนนเทศบาล 6 ตัด ถนนเทศบาล 9 เพื่อหาแนวทางการลดอุบัติเหตุ ป้องกันความรุนแรงจากการบาดเจ็บและการเสียชีวิต รวมถึงความเสียหายของทรัพย์สินจากอุบัติเหตุการจราจรในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งในเบื้องต้นจะดำเนินการปรับปรุงป้ายเตือน ตัดต้นไม้ และไฟสัญญาณเตือนให้ชัดเจนมากขึ้น

Read Article

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ รุ่นที่ 2

งานป้องกันฯ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ รุ่นที่ 2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและเป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Read Article

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


Who's Online

เรามี 81 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting